Friday, November 22, 2013

Mihi

Kia ora tatou 
Greetings to us all 

kua tae mai nei
who have arrived here

ki tenei huihuinga
to this gathering

ki te mau mai
to bring

te aroha
The love

mo to koutou kaha
for your support

ki te aro mai
in attending

ki te awhina
to support / help

nga mahi
the work

e pa ana ki tenei hui
concerning this gatheringMy Mihimihi

E te mauri mai tawhiti
To the souls which ascend from afar

E te whare, te papa, te kainga noho tena koutou
The community house,classroom,ancestral house, people of the community, greetings

Ki nga anahera, kua rere hei taki, hei tuara mo te hunga ora, haere
To our dearly departed, who continue to provide us with direction, we acknowledge you

Ki a tatou, he mihi nui

To the living, greetings